רישום מקרקעין

 

מהו רישום מקרקעין?

רישום מקרקעין הינו פעולה אשר באה להג בעיקר על קונה הקרקע מרמאויות. בעבר, לא היו רישומים מסודרים למקרקעין ובעקבות כך רבו מקרי ההונאה שבהם "מוכרים" שכביכול הייתה בחזקתם קרקע כלשהיא היו מוכרים אותה לכל המרבה במחיר ולאחר המכירה והעברת התשלום התברר לקונה שהקרקע אינה קיימת כלל. בעקבות כך, רישום מקרקעין הינה פעולת חובה לכל מי שמעוניין לקנות דירה או שטח ופעולה זו גוררת אחריה בירוקרטיה רבה אך בכך מגנה על הקונה הפוטנציאלי. פעולה זו של רישום מקרקעין מחייבת את עזרתו של עורך דין המתמחה בכך  עם העלויות הנלוות אך אין דרך אחרת לעשות את זה בשביל להישאר מוגן בחוק.

 

תהליך הרישום

תהליך רישום מקרקעין מתחיל בפגישה בין שני עורכי הדין של שני הצדדים. לאחר שהקונה קיבל את הטאבו של בעל הנכס מגיע שלב המשא ומתן בין שני הצדדים בו הם נושאים ונותנים לגבי סכום הכסף הדרוש לעסקה, אופן העברת הכסף בעסקה בין אם בתשלום אחד ובין אם במספר תשלומים, וכמובן זמני פינוי הנכס ומעבר של רוכש הנכס אליו.  בעת רישום מקרקעין כבר בשלב קבלת הטאבו משלם הרוכש חלק מהסכום של הנכס בכדי להראות את רצינותו וכוונותיו לגבי הנכס, כך שגם המוכר מכוסה וכך הוא יודע שאכן עומדת להתבצע העסקה והוא ועורך דינו אינם מבזבזים את זמנם לשווא. תשלום מקדמה זה אינו ניתן להחזרה במקרה של ביטול העסקה על ידי הקונה בשלב מאוחר יותר.

 

איפה רושמים?

בישראל ישנם שלושה פנקסים למטרת רישום מקרקעין. הראשון הוא פנקס השטרות שבו רשומים המקרקעין אשר טרם עברו את הליכי הסדרת הקרקעות. השני הוא פנקס זכויות אשר בו רשומים המקרקעין אשר עברו כבר את תהליכי הסדרת הקרקעות, והשלישי הוא פנקס הבתים המשותפים אשר בו רשומים המקרקעין שבהם ניתן צו רישום לבית כבית משותף. רישום מקרקעין בפנקס הזכויות או השטרות מהווה ראיה חותכת לרישום הנכס וניתן להשתמש בו בבית המשפט. ישנה גם משמעות לטעויות ברישום ספציפית לכל מסמך בעת רישום מקרקעין והינה לגבי רישום בפנקס הזכויות, במקרה של רכישת מקרקעין אשר רשומים בפנקס הזכויות ולאחר מכן הנכס הובהר כלא רשום, יכול הקונה לחזור בו מקנייתו את הנכס למרות שהוא רשום בניגוד לרישום בפנקס השטרות שבו אין לקונה אפשרות להתחרט על הרכישה ואינו יכול לחזור בו לאחר מכן בשום מצב.

IMK - הקמת אתרים