חברת קו מדידה ביצעה את כלל  שירותי המיפוי והמדידות  בפרויקט הקמת 2,300 יח”ד בשכונת נאות שמיר בעיר יבנה . במהלך הפרויקט ביצעה חברת קו מדידה ליווי מלא בכל שלבי הייזום, תכנון מפורט וליווי התב”ע.

השכונה תיבנה ברצועה צרה מצפון לדרום, ותיהנה מגישה ישירה לכביש 4 באמצעות מחלף “אשדוד צפון” המתוכנן. כמו כן, ממערב לשכונה יוקם פארק שכונתי, לצד פיתוח המרחב החופי במקום.

 

תכנון וביצוע לשכונת נאות שמיר יבנה 2300 יח”ד