חברת קו מדידה ביצעה בפרויקט הקמת שכונה זו את ליווי התב”ע מדידות לתכנון מפורט כולל תצ”ר ורישום. במסגרת הפרויקט יוקמו 3,400 יח”ד דיור חדשות אשר יהוו תוספת משמעותית לאוכלוסיית מזכרת בתיה. חלק עיקרי בהצלחת הפרויקט ומותך רצון לאפשר דרכי גישה נוחות לכלל התושבים באזור הוקמה תחנת רכבת חדשה וכן יורחבו כלל הכבישים באזור זה .

תב”ע מזכרת בתיה 3400 יח”ד – כולל תצ”ר ורישום