חברת קו מדידה את עיריית עכו והרשות לפיתוח העיר עכו בכל שבלי התכנון והביצוע של הקמת שכונת עכו הכרם .במהלך העבודה על הפרויקט ביצענו עבודות מדידה אשר כללו: ליווי הפיתוח, תכנון מפורט, שיווק, תצ”ר, ליווי תב”ע ורישום.

בפרויקט מגורים זה הוקמו 1,200 יחידות דיור חדשות לעיר הצפונית עכו . התכנית החדשה מהווה המשך לשכונת עכו צפון וכוללת כ-86 דונם עבור מגורים, כ-52 דונם עבור מבנים ומוסדות ציבור, כ-13.5 דונם עבור מסחר ותעסוקה, וכן כ-89 דונם עבור שטחים ציבוריים .