משרדנו ממונה כמתכנן כבישים, ניקוז ומתאם מערכות בפרויקט, הפרויקט ממוקם ביישוב רכסים, הכבישים באורך של כ 1.5 קילומטרים, אשר כולל תכנון מערכת ניקוז בתיאום מול יועצים אחרים, בנוסף לתכנון מוצאים לשטחי ציבור על פי תכנון נופי. התכנון מתבצעת בתוכנת Civil 3D  מבית Autodesk, ניתן לראות בסרטון את ההדמיה של מערכת הניקוז על גבי הכבישים המתוכננים בנוסף לפיתוח הנופי המתוכנן על ידי האדריכלים.