פרויקט רכבל ירושלים - רכבל לעיר העתיקה (תתל/86)

חברת "קו מדידה" ביצעה מדידות לתכנון מפורט ומבצעת מדידות להפקעות (בכללן הפקעות מורכבות בשכבות) בפרויקט הקמת הרכבל בירושלים.

פרויקט הרכבל נועד לתת מענה לצרכי התנועה באזור חשוב זה, וזאת למרות הטופוגרפיה והצפיפות הגבוהה שמאפיינים אותו.

פרויקט זה מהווה פתרון משלים למערכות הסעת ההמונים בעיר העתיקה, תוך ניצולו של המימד האווירי, ונועד לפתור הלכה למעשה את בעיית הנגישות הקיימת אל אגן העיר העתיקה.

 

במסגרת הפרויקט, ביצענו צילומים אוויריים ויצרנו מודל תלת-מימדי לאזור.

מודל זה מאפשר להטמיע את הדמיות התכנון על גבי המצב הקיים בשטח, לעזרת המתכננים,

וכן ליצור חתכים מדויקים לצורך ליווי צוות ההפקעות בשלבי ההפקעה בשכבות.

פרויקט רכבל ירושלים