חברת קו מדידה מבצעת מדידות לתכנון מפורט, ליווי הפיתוח, ליווי תב”ע בפרויקט הקמת מתחם ההייטק באשקלון.

פרויקט בו יוקם פארק הייטק חדש שיכלול  אזור תעשיות נקיות, תעשיות מחקר ופיתוח, משרדים ומסחר לצד מרכז עירוני לתנועה שיכלול תחנת רכבת, תחנת אוטובוסים ושירותי הסעה ציבוריים נוספים. השטחים המתוכננים יחולקו למתחמים שונים שיכללו אזור משולב מסחר, משרדים, תעשיות מו”פ, מלונאות, תעשיות נקיות, מסעדות וחנויות. כמו כן, יבוצע במקום פיתוח סביבתי, גינון, מתקני ספורט ונופש פתוחים.

מדידה מתחם הייטק – אשקלון