קו מדידה מפעילה מחלקה המעסיקה מודדים מוסמכים, מתכנני ערים, שרטטים, וצוותי שדה הפועלים יחד להכנת והגשת תכניות לצרכיי רישום.

בנוסף, המחלקה מכינה הסדר מקרקעין וקדסטר אנליטי לפרויקטים השונים, ומנוהלת ע"י מודד מוסמך.

 

תחומי התמחות המחלקה:

 • הכנת תוכניות לצרכי רישום ותיעוד גבולות.
 • הקמת גבולות מקרקעין וחישובים אנליטיים.
 • יעוץ בתחומי הקדסטר והסטטוטוריקה.
 • ליווי הכנת תוכניות מתאר ותוכניות בניין עיר.
 • הכנת מפות קומפילציית יעודי קרקע וניתוח סטטוטורי.
 • הכנת תוכניות בעלויות וטבלאות הקצאה (טבלאות אחוד וחלוקה).
 • קביעת זכויות דרך והכנת תוכניות הכרזה.
 • ליווי הליכי הפקעה והכנת תוכנית הפקעות.
 • מודדי אתר.
 • חוות דעת לבתי משפט.
 • הכנת תוכניות שיכונים ציבוריים.
 • הסדר מקרקעין.
 • רישום בלשכת המקרקעין. 

 

קו מדידה פועלת מול הגופים הבאים בתחומים אלו 

מודדי אתר עבור משרד הבינוי והשיכון

חברת נתיבי ישראל 

רכבת ישראל

רשות מקרקעי ישראל 

חוצה ישראל

המרכז למיפוי ישראל

רפא"ל

חברת נ.ת.ע (נתיבי תחבורה עירוניים)

נתיבי איילון

עיריית ירושלים

עיריית תל אביב

ועוד