חברת "קו מדידה" מלווה מתכננים ואדריכלים במהלך שלבי קידום התב"ע בוועדות התכנון.

לצורך כך, אנו מספקים מדידת מצב קיים ערוכה בפורמט מבא"ת, מנפיקים "קומפילציה" של התכניות במצב המאושר, אוספים כל מידע סטטוטורי מקדים ומקבצים את נתוני הבעלויות בשטח המתוכנן לכדי "מפת בעלויות".

בנוסף, אנו מייצרים תשתית קדסטרלית של גושים וחלקות באזור המתוכנן.

בעזרת כלי ה-GIS שפיתחנו, אנו משלבים נתונים ממספר מאגרי מידע ומצליבים אותם לטובת הפרויקט.

לעזרתם של המתכננים, אנו מייצרים מפות אורתופוטו ברזולוציות גבוהות וכן מודלים תלת-מימדיים שמלווים את צוות הפרויקט עד סופו.

 

מודל תלת-מימדי עליו מוטלים ייעודי קרקע

Halozim