קו מדידה מבצעת מיפוי פוטוגרמטרי באמצעות כלי טיס שונים הנושאים מצלמות המיועדות למיפוי.

כשמדובר במיפוי באמצעות רחפנים, קו מדידה מובילה את התחום ומפעילה עשרות צוותי הטסת רחפנים, כולם ברישיון.

המשימות מתבצעות מ-א' ועד ת'; החל מסימון נקודות הבקרה, תכנון הטיסה ועד לעיבוד התוצרים ופענוחם ע"י צוות מפעילים מנוסה.

פוטוגרמטריה במערך סטריאו

פוטוגרמטריה במערך סטריאו

פוטוגרמטריה באמצעות מודל 3D Mesh

פוטוגרמטריה באמצעות מודל 3D Mesh

 

רחפנים
 
רחפן