קו מדידה מפיקה מפות אורתופוטו מיושרות ואיכותיות במנעד רחב של רזולוציות וקנ"מ.

האורתופוטו מופק מפסיפס תצלומי אוויר ומעוגן לרשת הבקרה של הפרויקט.

שילוב טכנולוגיית צילום מתקדמת וכלי מחשוב עוצמתיים, מאפשרים הפקת מפות אורתופוטו ברזולוציה של עד 5 מ"מ לפיקסל בלוחות זמנים צפופים תוך שמירה על טיב הצבע והתיקונים הרדיומטריים.

 

 ייעוד התוצר

האורתופוטו משמש את עובדי המשרד והלקוחות למספר רב של שימושים כגון: רקע לתוכניות, רקע למפות מדידה, עזר לתכנון נתיבים, כלי לניטור התקדמות אתרי תשתיות, בסיס לניתוח בינה-מלאכותית והפקת דו"חות, כלי GIS ליישובים חכמים, בסיס למיפוי רכוב ועוד.

 

 תוצרי המחלקה:

- אורתופוטו מיושר ומעוגן לרשת ארצית או רשת בקרה מקומית.

- עד 5 מ"מ לפיקסל.

- אורתופוטו מסוג True ואורתופוטו סטנדרטי.

- תוצר ראסטר במגוון פורמטים - ECW, MrSID, Jpeg2000, GeoTIFF ועוד.

- הזרמת האורתופוטו ע"ג שרת ייעודי של קו מדידה בשירות WMS/WMTS והנגשתו ע"ג אפליקציות GIS צד שלישי.

מפת אורתופוטו עם שכבות

image

אורתופוטו מסוג True

Gis_online

 

שימו לב לרזולוציה אליה ניתן להגיע בזום