מערכות רמזורים הינן נדבך מרכזי ביצירת ייעילות והפחתת עומסי תנועה. 

ניסיוננו רב השנים מעניק לנו את היכולת לדייק את תפעולן של מערכות רמזורים מורכבות בדרכים עירוניות לכדי "גלים ירוקים".

בנוסף לכך, חברתינו עוסקת בתכנון רמזורים בודדים המופעלים על ידי גלאים ומטפלים בזמן אמת בעומסי תנועה והולכי רגל.

רימזור