תכנון סטטוטורי הינו תכנון צופה פני עתיד הקובע את אפשרויות הפיתוח ומדיניות התכנון.

תכנון מיטבי בשלב זה של הפרויקט מאפשר לנצל את השטחים בצורה יעילה ולפשט על התכנון בשלבים העתידיים.

משרד "גבריאל לוטן מהנדסים" נותן ייעוץ תחבורתי להכנת תכניות סטטוטוריות מסוגים שונים:

  • תכניות מתאר
  • תכניות מפורטות
  • תכניות אב

כמו כן, המשרד עוסק בהכנת נספחי תנועה ובה"ת עבור פרויקטים כגון שכונות חדשות, התחדשות עירונית, אזורי תעשייה ותעסוקה, חניונים וכד'.